អត្ថបទ​នេះមានជាភាសា៖ enEnglish

Development Innovations មាន​បង្រៀន​វគ្គ​ផលិត​វីដេអូ​ថ្នាក់​មូលដ្ឋាន ក្នុង​រយៈពេល​៣ថ្ងៃ ដែល​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​ស្វែង​យល់​ពី​អ្នកទស្សនា​ ការ​បង្កើតសារ ការ​ធ្វើ​បទ​សម្ភាសន៍ បច្ចេកទេស​កាមេរ៉ា និង​មូលដ្ឋាន​នៃ​ការ​កាត់​ត​វីដេអូ។

Video Training

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល សិក្ខាកាមនឺងអាច៖

 • រៀប​ចំ​ខ្លឹមសារ​វីដេអូ ដែលមានប្រសិទ្ធភាព
 • យល់ពីដំណាក់កាលនៃផលិតកម្ម តាំងពីរៀបចំគម្រោងវីដេអូ ថត និងកាត់វីដេអូ
 • យល់ដឹងពីវិធីប្រើប្រាស់កាមេរ៉ា និងឧបករណ៍សម្រាប់ផលិតវីដេអូ
 • អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីកាត់តវីដេអូ
 • អាចផលិតវីដេអូខ្លីបាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ អង្គការ និងស្ថាប័ន

 
សូម​ចុះ​ឈ្មោះ​ឥឡូវ​នេះ​
 
រយៈពេល៖ បីថ្ងៃ​ (08:00-12:00, 13:30-17:30)

ចំនួនអ្នកចូលរូម៖ ១០រូប

តម្លៃ៖ ១០០០ដុល្លារ

កញ្ចប់សេវា​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​នេះរួមមាន៖

 • សៀវភៅមេរៀន
 • បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្រាប់ផលិតវីដេអូ
 • ការចុះថតខាងក្រៅរយៈពេលមួយថ្ញៃ
 • ភេសជ្ជៈ​ និងអាហារសម្រន់
 • វិញ្ញាបនប័ត្រ
 • របាយការណ៍នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលមានបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពក្នុងវគ្គសិក្សា និង សកម្មភាពរបស់សិក្ខាកាម

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលចុះ​ឈ្មោះ​រៀន​សម្រាប់​បុគ្គល​

 
សូម​ចុះ​ឈ្មោះ​ឥឡូវ​នេះ​
 
រយៈពេល៖ បីថ្ងៃ​ (08:00-12:00, 13:30-17:30)

តម្លៃ: ១៥០ដុល្លារក្នុងម្នាក់

កញ្ចប់សេវា​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​នេះរួមមាន៖

 • សៀវភៅមេរៀន
 • បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្រាប់ផលិតវីដេអូ
 • ការចុះថតខាងក្រៅរយៈពេលមួយថ្ញៃ
 • ភេសជ្ជៈ​ និងអាហារសម្រន់
 • វិញ្ញាបនប័ត្រ

ទំនាក់​ទំនង​

Development Innovations
ផ្ទះលេខ២៩៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទូលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ (+855) 95 702 008
អ៊ីម៉ែល៖ videotraining@development-innovations.org