អត្ថបទ​នេះមានជាភាសា៖ enEnglish

Sotheavy

កញ្ញា អាត សុធាវី គឺ​ជា ​Senior Innovation Program Manager and Lead Trainer​នៅ​គម្រោង Development Innovations។ សុធាវី មាន​ជំនាញ​ខាង​ផលិត​វីដេអូ​ កម្មវិធី​វិទ្យុ បង្ហាត់​បង្ហាញ​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​អត្ថបទ​ខ្លឹមសារ​វីដេអូ​ ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ រៀបចំ​យុទ្ធសាស្រ្ត​សម្រាប់​ទំនាក់ទំនង​ និង​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​ទាក់ទង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្ធផ្សាយ​។ សុធាវី ក៏​មាន​បទ​ពិសោធន៍​លើ​ការ​រៀបចំ​គម្រោង មាតិកា​សាច់រឿង ផែនការ​ផលិត និង​សរសេរ​អត្ថបទ​វីដេអូ​។

សុធាវី អាច​ជួយ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​យល់ពី​តម្រូវ​ការ​អ្វីខ្លះ​ដើម្បី​ផលិត​វីដេអូ និង​ជួយ​ណែនាំ​លោកអ្នក​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ធនធាន​ក្នុង​ការ​ចាប់​ផ្តើម​ផលិត​វីដេអូ​របស់​លោកអ្នក​។