អត្ថបទ​នេះមានជាភាសា៖ enEnglish


ឧបករណ៍​សម្រាប់​រចនា​ និង Multimedia


Canva គឺ​ជា​កម្មវិធី​សម្រាប់​រចនា​ក្រាហ្វិច​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ដែល​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ចំណុច​ប្រទាក់​អូស និង​ទម្លាក់​ដោយ​មាន​សិទ្ធិ​ចូល​បណ្ណាល័យ​រូបភាព​ ក្រាហ្វិក និង​ពុម្ពអក្សរ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ។ មើល​ Website
Spark Post គឺ​ជា​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ដាក់​រូបភាព​ជាមួយ​អត្ថបទ និង​ងាយ​ស្រួល​សម្រាប់​បង្កើត​ក្រាហ្វិច​ដូច​អ្នក​អាជីព។ មើល Website
Audacity គឺ​ជា​កម្មវិធី​ដែល​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ ហើយ​លោក​អ្នក​អាច​ប្រើ​បាន​គ្រប់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តការ​សម្រាប់​កាត់​ត​ និង​ថត​សម្លេង។ មើល​ Website
PowToon គឺ​ជា​កម្មវិធី​សម្រាប់​បង្កើត​បទ​បង្ហាញ​ដែល​មាន​ចលនា និង​វីដេអូ​ជា​គំនូរ​ជីវចល។ មើល Website