អត្ថបទ​នេះមានជាភាសា៖ enEnglish


ធនធាន​សម្រាប់​ការ​បង្រៀន​ ICT របស់​ DI


Development Innovations បាន​បង្កើត​សៀវភៅ​ណែនាំ​សម្រាប់​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​វីដេអូ​មូលដ្ឋាន​របស់​យើង​ លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​វា​បាន​នៅ​ខាង​ក្រោម។ ទាញ​យក​ឯកសារ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ ទាញ​យក​ឯកសារ​​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​
Development Innovations ក៏​បាន​បង្កើត​សៀវភៅ​ណែនាំ​សម្រាប់​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ Smartphone Video លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​វា​បាន​នៅ​ខាង​ក្រោម។ ទាញយក
Development Innovations បាន​បង្កើត​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​បណ្តាញ​សង្គម​រយៈពេល ៣ ថ្ងៃ​ដោយ​ផ្តោត​លើ​របៀប​គ្រប់គ្រង​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​ដែល​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​និង​បង្កើត​ផែនការ​សកម្មភាព​សាមញ្ញ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​​មាតិកា​កាន់​តែ​​ទាក់ទាញ។ ទាញយក
សហការ​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ CCC និង DI សៀវភៅ​ណែនាំ​នេះ​ផ្តល់​គន្លឺះ​អនុវត្ត​​ដល់​សង្គម​ស៊ីវិល​នៅ​កម្ពុជា​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម​ជាពិសេស​ Facebook ដើម្បី​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ។ ទាញ​យក​​ឯកសារ​​​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ ទាញ​យក​ឯកសារ​​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​
សហការ​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ 17 Triggers និង DI ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ សៀវភៅ​ណែនាំ​នេះ​គឺ​ជា​កម្មវិធីបណ្តុះ​បណ្តាល​ជាក់​ស្តែង​មួយ​សម្រាប់​អ្នក​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី និង​អ្នក​បច្ចេកទេស​ដែល​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​ដំណោះ​ស្រាយ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ និង​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​នៅ​កម្ពុជា។ ទាញ​យក​​ឯកសារ​​ជា​ភាសា​ខ្មែរ ទាញ​យក​​ឯកសារ​​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​