អត្ថបទ​នេះមានជាភាសា៖ enEnglish

ការគាំទ្រជាមួយការអនុវត្តផ្ទាល់ដែលលោកអ្នកត្រូវការ

យើង​ខ្ញុំ​យល់​ពី​ការ​លំបាក​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ជួប​ប្រទះ​នៅ​ពេល​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុង​កិច្ចការងារ​របស់​លោក​អ្នក​។ នៅ​​គម្រោង​របស់​យើង​ខ្ញុំមាន​ក្រុម​អ្នក​ផ្ដល់​ប្រឹក្សា​​ដែល​នឹង​ជួយ​គាំទ្រ​លោកអ្នក​លើ​កិច្ច​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ដើម្បី​ឲ្យ​កិច្ចការ​របស់​លោក​អ្នក​កាន់​តែ​ប្រសើរឡើង​។ ក្រុម​ការងារ​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​មាន​អ្នក​ជំនាញ​​នឹង​ជួយ​លោក​អ្នក និង​ស្ថាប័ន​​លោកអ្នក​ស្វែង​យល់​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា ធ្វើផែនការ បង្កើត​គម្រោង​ និង​ជ្រើស​រើស​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​សមស្រប​សម្រាប់​គម្រោង​របស់​លោក​អ្នក​។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ផ្ញើរ​អ៊ីម៉ែល​ទៅ​កាន់​៖ advisory@development-innovations.org

Sotheavy

កញ្ញា អាត សុធាវី
អ្នក​គ្រប់គ្រង Innovation Lab

កញ្ញា អាត សុធាវី គឺ​ជា​អ្នក​គ្រប់គ្រង Innovation Lab និង​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​អ្នក​បង្ហាត់បង្ហាញ​នៃ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​​នៅ​គម្រោង Development Innovations។ សុធាវី មាន​បទ​​ពិសោធ​ការងារ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ផលិតកម្ម ទាំង​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ប្រទេស​អូស្រ្តាលី ហើយ​គាត់​ក៏​មាន​ជំនាញ​ក្នុង​ការ​ផលិត​វីដេអូ បង្ហាត់បង្ហាញ និង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ផ្សេងៗ។ សុធាវី អាច​ជួយ​លោកអ្នក​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំ​យុទ្ធសាស្រ្ត​សម្រាប់​ទំនាក់ទំនង ជួយ​សម្រួល​គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម និង​បង្រៀន​ពី​ដំណាក់​កាល​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ការ​ផលិតវីដេអូដូចជា ស្វែង​យល់​ពី​ក្រុម​គោលដៅ និង​សារ ការ​គូរ​ក្តា​សាច់រឿង ការ​សរសេរ​សាច់រឿង និងការ​កាត់ត។